ZERBITZUAK

ZERBITZUAK

Aholkularitza, bitartekaritza, prestakuntza....

ESKAINTZEN DITUGUN ZERBITZUAK

Aholkularitza JuridIkoa

Zerbitzu hau hiru arlotan banatzen da, nagusiki; horietako bakoitza berariazko talde batengatik artatuta, eta ondorengoak dira:

Barne Araudiaren Aholkularitza Juridikoa:
Erregistroak, konstituzioak, estatutuak, Kooperatiba Legea. kitapenak, Kooperatiben barne funtzionamendua, Kontseilu Errektore eta Batzarren asistentzia, etab.

Gai Juridiko eta Merkataritza Aholkularitza:
Demandak, salerosketak, maileguak, lehiaketak, esleipenak, hornitzaileak, hausteak, kontratuen idazketak, etab.

Aholkularitza Juridiko Instituzionala: 
EKFk estatu, autonomia eta udal instituzio zein administrazioen aurrean bere interesak ordezkatu eta defendatuko ditu; gure presentzia instituzionalari esker.

AHOLKULARITZA TEKNIKOA

Horregatik, Federazio honi egin dakizkioken kontsulta arloak, edo enkarguak, ondoren azaltzen den moduan egituratzen dira:

Administrazio-Hirigintza aholkularitza eta asistentzia.
Arkitektura eta Proiektuen Idazketaren aholkularitza eta asistentzia. Aholkularitza horrek ez du soilik Obra Berria hartzen, baita Etxebizitzen Birgaitze Proiektuak ere.

Obren Zuzendaritzaren aholkularitza eta asistentzia.
Obren Zuzendaritza Obra Berrirako begietsi daiteke, Proiektu Teknikoa gure Zerbitzu Teknikoen aldetik idatzia ez izan arren, baita Etxebizitzen Birgaitze Proiektuentzat ere.

Eraginkortasun Energetikoan aholkularitza. 
Elementu berriak eta Eraginkortasun Energetiko sistemak aukeratzerako orduan aholkatzen dugu.

Ingurumen aholkularitza. 
Ingurumena da, gaur egun, proiektu berrien idazketan kontuan edukitzeko alderdi oso garrantzitsua, bai Obra Berriaren eraikuntzan,  bai Birgaitzetan.

BITARTEKARITZA ZERBITZUAK

Edozein izaeratako gaztaka batean nahastutako pertsona ospetsu juridikoek, hau da, pertsona fisikoek, kooperatibistek, lotutako profesionalek, kudeatzaileek, finantza entitateek, Administrazio Publikoek, kontratek, azpikontratek, etab., nahiago dute irtenbide negoziatu eta itundutako bat, prozesu edo prozedura judizial luze batean murgilduta egon baino lehen.

Ageriko lehentasun hau ez da inor konturatu gabe gertatzen Federazio honentzat, ohikoa den bezala, kooperatiben eguneroko jardueran gatazka mota guztiak ematen baitira, arbitraje juridiko eta bitartekaritzako zerbitzua erabiliz eta alde guztien eskura ipiniz; eta honek nahastuta dauden alde guztientzat behar bezalako irtenbide adiskidetsua lortzen laguntzen du. Hala, kooperatibismoaren jardunbide egokiari, bai ospe bai ekonomiko mailetan, kalte hain handia egiten dioten aipatutako prozesu judizial horiek alde batera uzten dira.

ZERBITZU FISKALAK

Elkarte kooperatibo batean dauden tratamendu eta zerga ordaintze fiskalak, alde batetik, eta autosustapenean dagoen higiezinen proiektu baten inguruko guztia, bestetik, puntu askotan eta beste agente zein higiezinen proiektuen tratamenduetan ezberdintzen dira.

PRESTAKUNTZA

Eratu zen unetik, BIZIKOOPek bereiztea aurreikusita duen beste jardueretako bat, prestakuntzan da. Hori dela medio, prestakuntza betekizun oparo baten hasiera izatea aurretik ikusten da. Bera printzipioz kide diren entitate juridiko eta hauek osatzen dituzten bazkide esleipendunetan zentratuko da, baina ondoren normalean kooperatiba erregimenaren pean sustapen prozesuetan parte hartzen duten agente haiei ere zabalduko zaie, adibidez, etxebizitzen kooperatiben kudeatzaileak, aholkularitzak, etab.

 

Egin bat Bizikoop-ekin

Egin bat BIZIKOOPekin, zure eskura jartzen ditugun zerbitzu eta abantaila guztiak lortzeko, zure proiektua garatzen laguntzeko helburuarekin.